Donateurs

Lokaal bijdragen om mensen te helpen zichzelf staande te houden in deze best wel ingewikkelde samenleving.

We zoeken mensen die willen investeren in mensen 

Wij helpen mensen weer op de rails. Dit doen wij door mensen die het zelf niet lukt om een (leer-werk) plek te vinden waar zij kunnen groeien in een vak en daarmee een baan kunnen vinden en daarmee hun eigen broek ophouden. Onze deelnemers kunnen een studie -om wat voor reden dan ook- niet zelf betalen. Na een intake bepalen we of een aanvrager kan deelnemen. Uiteraard onderzoeken we per deelnemer ook of er andere subsidies zijn. Voor een deelnemer bekostigen wij de opleidingskosten. We helpen met het vinden van een leer-werkplek. We begeleiden/coachen gedurende langere periode bij het leren en werken zodat de kans van slagen groter is.

Back on Track draait op vrijwilligers 

Alle teamleden van BoT werken op vrijwillige basis. Wij werken vanuit de idee dat omdat wij het goed hebben, we andere hier graag in ondersteunen door onze inzet. Het geld dat wij van donateurs vragen wordt voornamelijk gebruikt om de opleiding van de deelnemers van te bekostigen. Ook het runnen van de stichting kost geld, denk aan administratie en PR kosten. Omdat wij de ANBI status hebben, weet u dat wij een open boek zijn voor wat betreft onze eigen financiën.

Geen winstoogmerk

Wij hebben de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) beschikking verleend gekregen op 28 december 2022 (RSIN-nummer van de stichting is 863779207). Dit betekent dat we onze activiteiten inzetten voor het doel en geen winstoogmerk hebben. Het geld dat wij u vragen wordt gebruikt voor het verder helpen van de deelnemers zonder dat dit rechtstreeks aan hun wordt uitbetaald. We houden ons aan de richtlijnen van de belastingdienst aangaande de ANBI-status. 

Giften aan Back on Track zijn aftrekbaar

Particulieren kunnen voor hun giften aan Back on Track aftrek krijgen in hun aangifte inkomstenbelasting. Lees daar hier meer over.

Ondernemingen kunnen giften aan Back on Track  van hun winst aftrekken. Lees daar hier meer over.

Bankrekening Stichting 

Bankrekeningnummer van de stichting is NL68RABO0199462259                  t.n.v. Stichting Back on Track Moerdijk.

Hoe word je donateur

Wil je ons steunen of helpen stuur ons dan hier een bericht dan nemen we snel contact met je op.

    Ervaringsverhaal

    Hugo* is 50 jaar is gescheiden en heeft 3 kinderen (om de week). Hugo had een goed betaalde baan. Het bedrijf raakte in de problemen en na een reorganisatie kwam hij op straat te staan. In dezelfde tijd kondigde zijn vrouw een echtscheiding aan. Hugo moest op zoek naar andere huisvesting, wat zonder baan niet […]

    Onze sponsoren