Over ons

Achtergrond van de Stichting
Op 24-03-2022 is de stichting Back on Track Moerdijk opgericht. De stichting beoogt tot algemeen nut te zijn binnen de gemeente Moerdijk en heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling
De stichting helpt volwassenen uit de Gemeente Moerdijk uit een achterstandssituatie te komen door ze in staat te stellen -d.m.v. bijdragen in studiekosten in combinatie met begeleiding tijdens het proces van leren en baanverwerving- te werken aan zelfontplooiing en het verwerven van betaalde arbeid zodat zij hun positie in de maatschappij verstevigen en bestendigen.

De stichting Back on Track Moerdijk is er voor inwoners van de Gemeente Moerdijk die verder geen beroep kunnen doen op diverse regelingen. De stichting is er voor volwassenen die in een probleemsituatie zijn beland waar ze moeilijk op eigen kracht uitkomen. De stichting is er specifiek voor die mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn te werken aan een nieuwe toekomst en die zich hierin proactief willen inzetten maar een opstapje nodig hebben.

De stichting staat in contact met professionals (zoals Maatschappelijk Werk, Huisartsen, Schuldhulpverlening) die vanuit hun functie mensen kunnen doorverwijzen. Hiervoor is het nodig dat deze professionals weten wat ze van de stichting kunnen verwachten en wat onze doelgroep is. De stichting zorgt voor informatie hierover in de vorm van mondelinge overdracht aan de verschillende beroepsgroepen en levert ondersteunend materiaal aan.

Het Team

Uitvoerende taken
Het team voor de begeleiding van de deelnemers bestaat uit professionals die werkzaam zijn, in dienstverband dan wel als zelfstandig ondernemer, in een branche die ondersteunend is aan het doel van de stichting in de breedste zin van het woord. Voor de begeleiding van de deelnemers zijn er (loopbaan)coaches, trainers en arbeidsdeskundigen aan de stichting gekoppeld. Alle teamleden zijn bereid hun professionele vaardigheden en dito netwerk te benutten ten behoeve van het doel.

Organisatorische taken
Voorzitter: Mevrouw F.S. (Froukje) Smeding
Penningmeester/Secretaris: Mevrouw J.D.M. (José) de Rooij
Bestuurslid: De heer F.M. (Melt) de Haas

Mevrouw F.S. (Froukje) Smeding

Mevrouw F.S. (Froukje) Smeding

Voorzitter
De heer F.M. (Melt) de Haas

De heer F.M. (Melt) de Haas

Bestuurslid
Mevrouw J.D.M. (José)          de Rooij

Mevrouw J.D.M. (José) de Rooij

Penningmeester/Secretaris
Mevrouw A. (Anja) Verbeek

Mevrouw A. (Anja) Verbeek

Bestuurslid

Alle medewerkers van de stichting doen hun werk onbezoldigd. Zakelijke gegevens van de stichting:

KVK-nummer      85891509

Fiscaalnummer  863779207

Anbi-status         Verleend op 28-12-2022

Bankrekeningnummer NL68RABO0199462259
t.n.v. Stichting Back on Track Moerdijk

Onze sponsoren